Katso
aukioloaikamme
täältä »

 
 
Henkilöstötutkimus
 

Henkilöstötutkimus

 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin valitsemalla sopiva vaihtoehto tai kirjoittamalla vastauksesi sille varattuun tilaan.

Yksikkö / osasto *
 
 
 

Asema *
 
 

Oletko käynyt esimiehesi kanssa kehityskeskustelun viimeksi kuluneen 12 kk aikana? *
 
 
 

Kuinka tyytyväinen olet työnantajaasi? Perustelethan vastauksesi. *
 
 
 
 


Miten arvioit työilmapiirin kehittyneen viimeisen kahden vuoden aikana? Perustelethan vastauksesi. *
 
 
 
 
 


Asteikolla 0-10, kuinka todennäköisesti suosittelisit työpaikkaasi ystävillesi/tuttavillesi? *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Arvioi asteikolla 1-5, pitääkö väittämä paikkansa. Asteikko: 1 = täysin eri mieltä ... 5 = täysin samaa mieltä

Olen tietoinen yrityksemme tavoitteista ja tulevaisuuden visiosta. *
 
 
 
 
 

Tunnen ylpeyttä kertoessani olevani osa yritystämme. *
 
 
 
 
 

Yrityksessämme panostetaan henkilöstön hyvinvointiin *
 
 
 
 
 

Minkä edellä arvioimistasi väittämistä koet kaikista tärkeimmäksi? *
 
 
 

Toimintatavat ja ilmapiiri Asteikko: 1 = täysin eri mieltä ... 5 = täysin samaa mieltä

Yrityksemme toiminta on suunnitelmallista ja hallittua *
 
 
 
 
 

Yhteistyö yrityksen sisällä toimii hyvin *
 
 
 
 
 

Henkilöstöä kuunnellaan riittävästi toiminnan kehittämisessä *
 
 
 
 
 

Yrityksessämme vallitsee hyvä ilmapiiri *
 
 
 
 
 

Ammattitaitoa kehittävä koulutus- ja muu kehittämistoiminta on riittävää *
 
 
 
 
 

Uudet työntekijät perehdytetään hyvin työtehtäviinsä *
 
 
 
 
 

Sukupuolten välinen tasa-arvo on toteutunut hyvin *
 
 
 
 
 

Uskallan avoimesti ottaa erilaiset asiat esille työyhteisössäni *
 
 
 
 
 

Ammattikuntaan verrattuna palkkatasoni on oikeudenmukainen *
 
 
 
 
 

Minkä edellä arvioimistasi väittämistä koet kaikista tärkeimmäksi? *
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johdon toiminta Asteikko: 1 = täysin eri mieltä ... 5 = täysin samaa mieltä

Johdon toiminta vie yritystä oikeaan suuntaan *
 
 
 
 
 

Johto perustelee päätöksensä hyvin *
 
 
 
 
 

Yhteistyö johdon ja työntekijöiden välillä toimii hyvin *
 
 
 
 
 

Minkä edellä arvioimistasi väittämistä koet kaikista tärkeimmäksi? *
 
 
 

Lähiesimiehen toiminta. Arvioi lähiesimiestäsi: Asteikko: 1 = täysin eri mieltä ... 5 = täysin samaa mieltä

Esimiehellä on riittävästi aikaa henkilöstölle *
 
 
 
 
 

Esimieheni kohtelee alaisiaan oikeudenmukaisesti *
 
 
 
 
 

Esimies luottaa kykyyni toimia itsenäisesti *
 
 
 
 
 

Esimieheni ottaa päätöksissään huomioon myös alaistensa mielipiteet ja ideat *
 
 
 
 
 

Saan esimieheltäni riittävästi palautetta *
 
 
 
 
 

Kehityskeskustelut lähimmän esimieheni kanssa ovat hyödyllisiä *
 
 
 
 
 

Voin luottaa, että esimieheni kanssa sovitut asiat toteutuvat *
 
 
 
 
 

Minkä edellä arvioimistasi väittämistä koet kaikista tärkeimmäksi? *
 
 
 
 
 
 
 

Tiedonkulku työpaikalla Asteikko: 1 = täysin eri mieltä ... 5 = täysin samaa mieltä

Tiedottaminen yrityksessämme on avointa *
 
 
 
 
 

Saan riittävästi tietoa päivittäiseen työhöni liittyvistä asioista *
 
 
 
 
 

Tiedonkulku eri yksiköiden välillä toimii hyvin *
 
 
 
 
 

Tiedonkulku henkilöstöltä johdolle toimii hyvin *
 
 
 
 
 

Minkä edellä arvioimistasi väittämistä koet kaikista tärkeimmäksi? *
 
 
 
 

Omat työtehtävät ja työssä jaksaminen Asteikko: 1 = täysin eri mieltä ... 5 = täysin samaa mieltä

Koen tekeväni mielekästä ja merkityksellistä työtä *
 
 
 
 
 

Koen usein onnistumisen iloa työssäni *
 
 
 
 
 

Koen, että omia työtehtäviäni arvostetaan yrityksessämme *
 
 
 
 
 

Työnantaja tukee työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista *
 
 
 
 
 

Työni ei ole henkisesti liian rasittavaa *
 
 
 
 
 

Minkä edellä arvioimistasi väittämistä koet kaikista tärkeimmäksi? *
 
 
 
 
 

Oman toiminnan arviointi Asteikko: 1 = täysin eri mieltä ... 5 = täysin samaa mieltä

Ymmärrän oman työpanokseni yrityksen menestymiseen *
 
 
 
 
 

Edesautan omalla toiminnallani tiedonkulkua työyhteisössämme *
 
 
 
 
 

Olen kannustava työtoveri *
 
 
 
 
 

Minkä edellä arvioimistasi väittämistä koet kaikista tärkeimmäksi? *
 
 
 

Kokonaisarvosana työnantajalle Asteikko: 1 = huono ... 5 = erinomainen

Kokonaisarvosana *
 
 
 
 
 Jätä tämä tyhjäksi