Katso
aukioloaikamme
täältä »

 
In English
 
Jätteenpolton pohjakuonat
 
 

Paikallista käsittelyä huipputekniikalla

Mitä? Luonnonhiekkaa ja -soraa muistuttava pohjakuona on materiaalia, joka jää jätteenpolttolaitoksen arinalle sekajätteen polton jälkeen. Materiaali koostuu muun muassa lasista, metalleista, keramiikasta, kivestä, tiilestä, betonista, tuhkasta sekä sulamistuotteista. Pohjakuonaa syntyy 20–30 % poltettavan jätteen määrästä, mikä tarkoittaa Suomessa vuosittain noin 300 000 tonnia eli noin 7 500 rekkakuormallista.

Miksi? Pohjakuonan määrä on lisääntynyt sitä mukaa, kun yhdyskuntajätteen poltto hyötyvoimalaitoksissa on yleistynyt. Jotta kasvavat pohjakuonamäärät eivät edelleen päätyisi kaatopaikoille, on ne tärkeää käsitellä ja hyödyntää mahdollisimman hyvin. Tällöin saadaan myös pohjakuonan sisältämät arvokkaat raaka-aineet takaisin kiertoon.

Miten? Perinteisesti pohjakuonia on karkean metallien erottelun jälkeen käytetty jätekeskusten kenttä- ja kaatopaikkarakenteissa, vaikka niillä on arvokkaampiakin hyötykäyttömahdollisuuksia. Pohjakuonan mineraaliaineksella eli Scanwas-keinokiviaineksellamme voidaan korvata luonnonhiekkaa ja -soraa esimerkiksi tierakenteissa ja betonituotteissa. Lisäksi pohjakuonasta entistä tehokkaammin erotellut arvometallit kierrätetään metalliteollisuuden raaka-aineiksi.

Pohjoismaiden ensimmäinen ADR-kuivaerotuslaitteisto

Käsittelemme pohjakuonia ensimmäisenä Pohjoismaissa markkinoiden edistyksellisimmällä ADR-kuivaerotustekniikalla (Advanced Dry Recovery). Menetelmä on kehitetty ja patentoitu TU Delftin yliopistossa Hollannissa ja markkinoille sen on tuonut hollantilainen Inashco B.V..

Vuonna 2008 kehitetyn tekniikan etuna tavanomaisiin kuivaerotusmenetelmiin verrattuna on runsaampi arvometallien saanti. Menetelmä ei edellytä pohjakuonan ikäännytystä, ainoastaan suurimpien metallikappaleiden seulomisen. Jätevesiäkään ei synny: käsittelyprosessissa ei käytetä lainkaan nesteitä.

Siirrettävällä ADR-kuivaerotuslaitteistollamme käsitellään noin 100 000 tonnia pohjakuonia vuodessa. Olemme käsitelleet pohjakuonia vuodesta 2013 lähtien merkittäviä määriä asiakkaidemme luona esimerkiksi Ilmajoella, Espoossa, Tampereella ja Pohjois-Ruotsissa Bodenissa.

Arvometallit talteen

Pohjakuona sisältää runsaasti arvokkaita metalleja. ADR-kuivaerotuslaitteistolla kostea mineraaliaines erotellaan tehokkaasti metallikappaleiden ympäriltä, jolloin myös pienemmät kappaleet saadaan otettua talteen. Muun muassa alumiinia, kuparia ja lyijyä sisältävää ei-rautametallijaetta syntyy noin 4-6 % käsiteltävän pohjakuonan määrästä ja rautametalleja noin 10 %. ADR-kuivaerotuskäsittelyn avulla metallit saadaan takaisin kiertoon kaatopaikalle päätymisen sijaan.

Keinokiviainesta vastuulliseen infrarakentamiseen

Pohjakuonasta noin 85 % on rakeisuudeltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan luonnonhiekkaa ja -soraa vastaavaa mineraaliainesta. ADR-kuivaerotustekniikalla metallit erotellaan pohjakuonasta niin tarkasti, että myös pohjakuonan sisältämällä mineraaliaineksella eli Scanwas-keinokiviaineksellamme voidaan korvata neitseellisiä raaka-aineita esimerkiksi tierakenteissa tai betoniteollisuuden tuotteissa perinteisen loppusijoittamisen tai jätekeskusrakentamisen sijasta.

Tutustu Scanwas-keinokiviainekseen

Ota yhteyttä

 
 

Työmaa-asiointi

Juha Siuro
040 642 9034
juha.siuro @ erityisjate.fi

Myynti
 

Myynti

Markus Lehtonen
050 566 7591
markus.lehtonen @ erityisjate.fi

 
 
 

Tilaa ohje pohjakuonan hyödyntämisestä maarakentamisessa

Jätteenpoltto on yleistynyt merkittävästi Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tähän ohjeeseen on koottu tuore tutkimustieto, jotta jatkossa jätteenpolton pohjakuonan hyötykäyttöä maarakentamisessa voitaisiin merkittävästi lisätä sille parhaiten soveltuvissa käyttökohteissa.

Siirry täyttämään tietosi ja tilaa