Katso
aukioloaikamme
täältä »

 
 
Toimintapolitiikka

Suomen Erityisjäte Oy:n toimintapolitiikka perustuu yrityksen päämäärään, arvoihin ja strategiaan. Toimintapolitiikkamme tavoitteena on ottaa huomioon kaikessa toiminnassamme vastuullisuus, ihmiset ja ympäristö. Suomen Erityisjätteen keskeisenä strategisena tavoitteena on liiketaloudellinen menestyminen sekä yrityksen arvon nousu.

Palvelemme asiakkaitamme joustavasti ja asiantuntevia ratkaisuja tarjoten.

Tärkeä osa yrityksen toimintaa on huolehtia henkilöstön työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta. Olemme asettaneet yrityksen tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Tavoitteen avulla haluamme luoda kaikille turvallisen ja terveellisen työympäristön.

Päämäärämme mukaisesti tavoitteenamme on lisätä jätteen hyötykäyttöä kiertotalousajattelun mukaisesti ja pyrimme kehittämään ympäristöystävällisiä palveluita ja tuotteita. 

Toimimme avoimessa yhteistyössä viranomaisten kanssa, ja noudatamme lain ja viranomaisten meille asettamia vaatimuksia toiminnassamme. Tiedotamme asioistamme avoimesti. Edellytämme toimittajiltamme laadukasta sekä ympäristön huomioon ottavaa toimintaa.

Suunnitelmallisella toiminnalla takaamme riittävän turvallisuuden, ympäristö- ja muiden lakisääteisten vaatimusten täyttymisen, sekä prosessien jatkuvan parantamisen. Seuraamme avoimin silmin ja mielin kiertotalouden kehitystä sekä pyrimme löytämään ja kehittämään aktiivisesti uutta liiketoimintaa.

Varaudumme toimintaa uhkaaviin riskeihin säännöllisesti osana hallituksen ja johtoryhmän toimintaa. Toimintatapoja muutetaan, kun havaitaan oleellisia tavoitteita ja toimintaa uhkaavia riskejä. Riskien hallinnalla tähdätään siihen, että jokaisen on pystyttävä arvioimaan itse omia riskejään jokapäiväisessä työssään.